سرویس های قابل ارائه

رینوپلاستی

 گوش و حلق و بینی

جراحی های عمومی

جراحی های دهان ، فک و صورت

ارتوپدی

اطفال

انواع جراحی های چشم

کلیه و مجاری ادراری

کلینیک چشم پزشکی

کلینیک فک و صورت

 

 

 بیمارستان سجاد کرمانشاه