راهنمای طبقات

طبقه دوم

 

 

مراقبت های ویژه-بخش جراحی دو

Surgery Ward -ICU

لطفا رنگ بنفش را دنبال کنید

 

 

 

طبقه اول

 

 

اتاق عمل - بخش جراحی یک

Surgery Ward – Operating Room

 لطفا رنگ آبی آسمانی(فیروزه ای) را دنبال کنید

 

 

طبقه همکف

 

 

صندوق – پذیرش – ترخیص – رادیولوژی

Cash Register-Reception-Discharg Unit-Radiology

 لطفا رنگ نارنجی را دنبال کنید

 


داروخانه – کلینیک چشم – درمانگاه قلب

Pharmacy-Eye clinic-Heart Clinic

 لطفا رنگ زرد را دنبال کنید

 


اورژانس مدارک پزشکی نمازخانه

Emergency-Medical Documents-Prayer Room

لطفا رنگ قهوه ای را دنبال کنید

 

زیر زمین

 

آزمایشگاه-پاراکلینیک چشم- انبار- آشپزخانه

Laboratory-Eye Para Clinic-Warehouse-Kitchen

لطفا رنگ آبی را دنبال کنید