كروكي بخش نسبت به درب ورودي بخش:

بخش جراحی بیمارستان سجاد کرمانشاه در طبقه اول این مرکز در مجاورت اتاق عمل قرار دارد.

رييس و مسئول فنی : خانم دکتر سپهر آرا  متخصص جراحی عمومی

سر پرستار : سرکار خانم محمدی

شماره تلفن داخلي: 230

تعداد اتاق : 12 عدد

تعداد تخت فعال :24 تخت 

متخصصين بستري كننده بيمار:

جراح عمومي، ارتوپدي، گوش وحلق وبيني، ارولوژيست، چشم، جراحی اطفال ، داخلی، جراحی نروسرژری، جراحی فک و صورت، جراحی زیبایی.

نوع پذيرش بيمار:

بيماران الكتيو كه از مطب متخصصين با درمانگاه ارجاع داده مي شوند.

اقدامات درماني كه در اين بخش صورت مي گيرد:

1- بستري نمودن بيماران جهت جراحي هاي الكتيو و انجام مراقبتهاي قبل از عمل وبعد از عمل مانند كاتاراكت ، شكستگي بيني پروستاتكتومي و سنگهاي مجاري ادراري و انواع هرني و....

2- بستري نمودن بيماران  پس ازجراحي هاي اورژانسي و انجام مراقبتهاي قبل و بعد از عمل مانند شكستگي ها ، آپانديست و تروماي قفسه صدري و....

3- بستري نمودن بيماران پیرئ مشکلات و عوارض بعد از عمل جراحی.

4- موارد اورژانسی که بلافاصله با پزشک مربوطه تماس گرفته و اقدامات لازم جهت بستری و یا جراحی صورت خواهد پذیرفت.

تجهيزات پزشكي :

دستگاه الكترو شوك و دستگاهEKG  ويلچر، ساکشن، ترالی اورژانس، کپسول اکسیژن، نگاتوسکوپ، انواع ست‌ها.

قوانین و مقررات کار در بخش :

در شیفت صبح، ورود به بخش ساعت 7:45 و خروج از بخش ساعت 14

در شیفت عصر، ورود به بخش ساعت 13:45 و خروج از بخش ساعت 20

در شیفت شب، ورود به بخش ساعت 19:45 و خروج از بخش ساعت 8 صبح روز بعد