پذیرش

پذیرش

 این بخش در طبقه همکف بیمارستان سجاد واقع شده است و وظیفه نوبت دهی حضوری به بیماران و مراجعین را دارد ، مراجعه کنندگان به کلیه درمانگاه ها ابتدا از سیستم نوبت دهی شماره دریافت می نمایند، و به ترتیب شماره به واحد پذیرش مراجعه می کنند، از جمله وظایف این بخش شامل  :

  • برخورد مناسب با مراجعین محترم و راهنمایی آنان .
  • تشکیل پرونده برای بیماران .
  • ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده در سیستم بیمارستان .

 

مدارک لازم جهت پذیرش بیمار :

1-اصل کارت شناسایی و شناسنامه بیمار باشد .

2-اصل کارت شناسایی و شناسنامه همراه بیمار ( پدر یا شخص تحت تکلف )در صورت زیر 18 سال بودن بیمار یا انجام عمل قطع عضو باشد .

3-درصورت داشتن بیمه مکمل همراه داشتن معرفی نامه از بیمه ضروری است .

4-همراه داشتن دستور پزشک مبنی بر بستری شدن بیمار در این مرکز الزامی است .

بیمه های مکمل طرف قرارداد با بیمارستان سجاد :

 - البرز - آسیا - کانون سردفتران - ازنشستگان شرکت نفت SOS

 

توجه :

در صورتیکه بیمار تحت پوشش یکی از بیمه های مکمل سازمان ها و یا شرکت های طرف قرارداد بیمارستان باشد ، بایستی جهت استفاده از بیمه مکمل خود معرفی نامه ای از سازمان مربوطه به این مرکز ارائه دهد .

 

راه های ارتباط با پزشکان