آزمایشگاه

 • موقعیت مکانی آزمایشگاه : آزمایشگاه بیمارستان سجاد کرمانشاه در زیرزمین بیمارستان در فضایی به مساحت 130 متر مربع واقع شده است .
 • نام مسئول فنی آزمایشگاه : آقای دکتر بهروز سورنی
 • تعداد کارکنان آزمایشگاه : 5 نفر
 • شماره تلفن داخلی : 218
 • شماره تلفن مستقیم :37248868
 • نیروی خدماتی 1 نفر
 • سوپروایزر آزمایشگاه آقای شهاب سلیمانی زنگنه

لیست آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه :

بخش بیوشیمی: FBS-Blood Suger-2HPP-Urea-Creatinine-Triglycerides-Cholesterol-HDL-LDL-Phosphorus-Calcium-Uric Acid-Serum Iron-TIBC-Bilirubin Total-Bilirubin Direct-SGOT(AST)-SGPT(ALT)-Alkaline Phosphatase-Na-K-Amylase-Lipase-CPK-CPK MB-LDH-Troponin-Alb-Total Protein-Urine Vol 24hr-Urine 24hr-Bilirubin(Newburn)-HbA1C

بخش هماتولوژی: CBC diff-ESR 1hr-ESR 2hr-PT-PTT-BT-CT-Blood Group-D Dimer

بخش سرولوژی: ASO-CRP-RF-Wright-Coombs Wright-2ME-Widal Agglutination-VDRL-RPR-Mono Test

بخش هورمون: T3-T4-TSH-Vitamin D3-Ferritin-Beta HCG-Beta HCG(titer)-PSA-Free PSA

بخش ایمونولوژی: HBS ag-HBS ab-HSV ab-HIV

بخش میکروبیولوژی و آنالیز ادرار: UA-SE-Occult Blood-Scotch Test-Urine Culture-Stool Culture-CFC Culture-CSF Direct Smear-Synovial Direct Smear-Synovial Culture-Direct Smear for Fungi 

مجهز به دستگاه تفسیر گاز های شریانی (ABG و VBG) 

 • ساعات کاری آزمایشگاه : آزمایشگاه بیمارستان سجاد به صورت 24 ساعته در شیفت های صبح ، عصر ، شب ، عصر و شب می باشد.
 • در ایام تعطیل نیز مانند روزهای غیر تعطیل هفته پرسنل شیفتی آزمایشگاه خدمت رسانی می کنند.
 • نوع پذیرش در آزمایشگاه نیز به صورت بیماران بستری در بیمارستان و مراجعات سرپایی می باشد.
 • بیمه های طرف قرارداد با آزمایشگاه تمامی بیمه هایی هستند که طرف قرارداد بیمارستان هستند ( بیمه سردفتران با فرانشیز 5درصد و شرکت نفت بازنشسته با فرانشیز 10 درصد ).
 • طرف قرار داد با آزمایشگاه ارجاع (آزمایشگاه پاتوبیولوژی جم-دکتر سید قاسم میربهاری).
 • طرف قرارداد با شرکت پشتیبان اقلام مصرفی و کیت های آزمایشگاهی مورد تایید وزارت درمان (شرکت پارسا طب).
 • مجهز به جدید ترین دستگاه های آزمایشگاهی و استفاده از با کیفیت ترین و به روز ترین کیت های موجود در کشور.
 • تکرار آزمایش، نشانه دقت و توجه یک آزمایشگاه است و در صورت لزوم در این مرکز تکرار آزمایش انجام خواهد شد.

لیست بخش های فعال آزمایشگاه :

 • پذیرش و جوابدهی
 • نمونه گیری به تفکیک جنسیت
 • بخش میکروب و آنالیز ادرار
 • بانک خون
 • محوطه فنی که شامل بخش های هماتولوژی، سرولوژی و بیوشیمی هورمون شناسی و تفسیر گاز های شریانی می باشد.

 

عکس های آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان سجاد:

بخش فنی

 

 

microb

 

 

nemooneh

 

 

بانک خون