بهداشت محیط

آشنایی با واحد بهداشت محیط بیمارستان سجاد کرمانشاه

-واحد بهداشت محیط در طبقه همکف بیمارستان جنب دفتر پرستاری قرار گرفته است.

-در چارت سازمانی بیمارستان ، واحد بهداشت محیط زیر نظر مدیریت بیمارستان قرار دارد.

-وظایف مسئول بهداشت محیط به دو بخش نظارتی و انجام امور دفتری تفکیک می شود، که بر این اساس مسئول بهداشت محیط به طور روزانه و مستمر بر فرآیندهای ذیل نظارت و اقدامات لازم را به انجام می رساند :

 • نظارت بر نظافت بخش/واحدهای بیمارستان
 • پایش اجرای برنامه های واشینگ روزانه و هفتگی بخش های بیمارستان
 • نظارت و کنترل کیفی آب از طریق نمونه برداری میکروبی ماهیانه و سنجش روزانه کلر باقیمانده آب در شبکه لوله کشی آب بیمارستان.
 • نظارت بر تهیه، طبخ و توزیع غذا توسط واحد آشپزخانه.
 • نظارت، برنامه ریزی و اجرای برنامه های کنترل حشرات و جوندگان بیمارستان.
 • انجام بررسی های لازم در تهیه و خرید مواد ضدعفونی کننده و گندزدایی مورد نیاز، تهیه دستورالعمل نحوه تهیه رقت های مختلف مصرفی.
 • تشکیل پرونده سلامت و نظارت بر دریافت کارت تندرستی پرسنل خدمات
 • نظارت بر جمع آوری، حمل و انتقال ملحفه و البسه کثیف از بخش ها به رختشویخانه و تحویل البسه تمیز از رختشویخانه به بخش ها
 • نظارت بر تفکیک، جمع آوری و حمل پسماندها
 • نظارت بر شستشو و گندزدایی مخازن و بین های حمل زباله و جایگاه موقت نگهداری و سایت بی خطر سازی پسماندها.
 • انجام بازدید ها و نظارت های بهداشتی در سایر موضوعات بهداشت محیط بیمارستان بر اساس شرح وظایف
 • حضور فعال در کمیته بهداشت محیط بیمارستان به عنوان دبیر کمیته و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم در حوزه بهداشت محیط، طرح پیشنهادات و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه.
 • حضور در جلسات آموزشی برگزار شده توسط معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت شهرستان.
 • شرکت در جلسات داخلی بیمارستان با حضور ریاست و مسئولین بیمارستان در راستای پیشبرد اهداف بهداشت محیط بیمارستان.
 • تلاش در راستای اجرای استانداردهای اعتبار بخشی واحد بهداشت محیط .