شرایط نگهداری شیر مادر :

-ظروف شیشه ای اولین انتخاب و ظروف پلاستیکی سخت شفاف دومین انتخاب برای ذخیره کردن شیر است.

-درجه حرارت محل ذخیره کردن ، مدت نگهداری شیر را تعیین می کند.مدت ذخیره کردن شیر برای شیرخوار سالم رسیده در خانه با شیرخوار نارس و بیمار در بیمارستان متفاوت است.

-شیر دوشیده شده را باید بلافاصله داخل یخچال و یا فریزر قرار داد.

برای شیرخوار سالم شیر دوشیده شده در درجه حرارت اتاق به شرطی که دور از آفتاب و یا گرمای چراغ و یا شوفاژ باشد مدت 4 ساعت در درجه حرارت 37 – 25 درجه سانتیگراد و تا 8 ساعت در درجه حرارت 25 – 15 درجه سانتیگراد قابل استفاده است.

شیری که در درجه حرارت اتاق نگهداری شده دیگر قابل فریز کردن نیست.

-شیر دوشیده شده تازه را می توان برای شیرخوار سالم تا 96 ساعت در یخچال نگهداری نمود و یا ظرف 30 دقیقه اول در یخچال گذاشت و سپس فریز کرد.

-ظرف شیر را در سردترین قسمت یخچال یا فریزر قرار دهید.

-شیر دوشیده شده در قسمت جایخی یخچال تا 2 هفته و در فریزرهای معمولی زیر 18 درجه تا 3 ماه و در فریزرهای صنعتی زیر 32 درجه تا 6 ماه قابل نگهداری است.

-شیر منجمد شده و ذوب شده در یخچال تا 24 ساعت قابل استفاده است.

-ظرفی که برای فریز کردن به کار می رود باید فقط تا سه چهارم از شیر پر شود تا جای یخ زدن نیز داشته باشد.

-تاریخ دوشیدن شیر را روی ظرف ثبت کنید تا در هر بار استفاده ، اول شیرهای قدیمی تر مصرف گردد.

 

 

 بیمارستان سجاد کرمانشاه