آموزش مراقبتهای پس از عمل رباط صلیبی قدامی زانو ( ACL ) بیماران دکتر دوامی

 

- استفاده روزانه از کمپرس یخ روی ناحیه عمل شده هر 30 دقیقه کیف یخ را گذاشته و سپس به مدت 30 دقیقه برداشته و دوباره تکرار شود . این کار را به مدت  به مدت 2 هفته انجام دهید .

-داروهای تجویز شده توسط پزشک را سر ساعت مقرر استفاده نمایید .

-پانسمان ناحیه باید خشک باشد و به صورت روزانه تعویض شود .

- در صورت ترشح – تورم – قرمزی و گرمای ناحیه عمل شده حتما به پزشک اطلاع دهید .

-با نظر پزشک از زانوبند و عصا استفاده کنید .

- در بیمارانی که رباط صلیبی قدامی زانو (ACL ) آنها عمل شده هر زمان که  توانستند زانو بند و عصا را کنار بگذارند .

-در بیماران ترمیم مینیسک معمولا باید تا 35 روز از عصا استفاده کنند و در این مدت به میزان10 تا 15 کیلو از وزن خود را با نوک پا روی زمین بگذارند . زمان وزن گذاری کامل روی پا از پزشک پرسیده شود .

 -انجام پمپ مچ پا :

 از مچ پا تا پنجه را به حالت کشیده به پایین نگه دارید و سپس به سمت زانو خم کنید . هرساعت 10 بار و هر بار 10 الی 20 دفعه این کار را انجام دهید .       

- کشکک پای عمل شده را در دست گرفته به سمت راست و چپ و بالا و پایین حرکت دهید ، این کار را 3 بار در

ساعت و هر بار 10 الی 20 دفعه این حرکت را انجام دهید .

-جهت جلوگیری از خم شدگی زانو در هنگام نشستن بالشتکی حدود 10 سانتیمتر زیر پاشنه قرار دهید.

- انجام حرکات زنجیره باز تا 3 ماه ممنوع میباشد.

به حرکاتی زنجیره بازمیگویند که زانو بدون اینکه پا به جایی تکیه داشته باشد حرکت داده شود . 

- لبه تخت نشسته و همراه بیمار مچ پا را گرفته و زانو را 90 درجه خم کند .این حرکت را 10 بار در روز و هر بار 10 مرتبه به مدت 3 هفته انجام دهید .

برای خم شدن زانو از 90 درجه تا خم شدگی کامل زانو ( 135 درجه ) 4 هفته دیگر زمان میبرد .             

 به حرکات زانو که پا تکیه گاه دارد را حرکت زنجیره بسته گویند .

-ساق پا را در حالی که زانو صاف باشد

بالا بیاورید و به مدت 10 تا 20 ثانیه نگهدارید .این حرکت را هر ساعت 10 مرتبه انجام دهید .