غلبه بر آلودگی پلاستیکی

 

با کاهش آلودگی های پلاستیکی ، با روش های زیر ، میتوانیم شاخص های سلامت جوامع انسانی ، گیاهی و جانوری را بهبود بخشیم :

  • عدم استفاده از ظروف یک بار مصرف
  • عدم استفاده از کیسه های نایلونی و استفاده از کیسه های پارچه ای
  • جمع آوری زباله های پلاستیکی رها شده در طبیعت
  • آگاه سازی عموم مردم از اثرات زیان بار زباله های پلاستیکی

 

 

 

 بیمارستان سجاد کرمانشاه