رادیولوژی

آشنایی با واحد تصویربرداری بیمارستان سجاد کرمانشاه

-واحد رادیولوژی در طبقه همکف بیمارستان جنب اتاق مدیر عامل  با متراژ 75 متر مربع قرار گرفته است.

-بخش های فعال رادیولوژی شامل  : اتاق پذیرش ، اتاق اکسپوز ، اتاق تاریکخانه ، اتاق تجهیزات رادیولوژی ، رختکن و سرویس بهداشتی و انبار میباشد .

-در چارت سازمانی ، واحد رادیولوژی زیر نظر مسئولین فنی بیمارستان قرار دارد.

-مسئول فنی رادیولوژی : آقای دکتر فریدون کاظم زاده ، دارای مدرک دکتری رادیولوژی می باشد.

-خدمات رادیولوژی بیمارستان سجاد شامل : فقط گرافی های ساده ( بدون ماده حاجب ) توسط دستگاه آنالوگ انجام می شود.

-واحد رادیولوژی جهت گرفتن گرافی از مریض هایی که توان مراجعه به رادیولوژی را ندارند از دستگاه پورتابل استفاده می کند لازم به ذکر است قبل از گرفتن گرافی با دستگاه پورتابل به دلیل عدم وجود دیوار سربی ، از روپوش سربی و پاراوان سربی استفاده میشود.

- شیفت کاری واحد رادیولوژی شامل : پرسنل در دو نوبت صبح و عصر کار می کنند و به علت پایین بودن حجم کار در هر شیفت فقط یک نفر انجام وظیفه می کند یعنی یک نفر وظیفه پذیرش بیمار- انجام گرافی بیمار و ظاهر کردن عکس را به عهده دارد. پرسنل در شیفت شب به صورت آنکال انجام وظایف می کنند یعنی هر کدام آنها 15شب در ماه باید آنکال باشند.

-همانطور که ذکر شد در این مرکز از دستگاه آنالوگ استفاده می شود که نیاز به تاریکخانه الزامی است که در این واحد پرسنل رادیولوژی موظف به تعویض ماهانه داروی ظهور و ثبوت می باشند.

-محل انبار داروی ظهور و ثبوت  جنب رادیولوژی می باشد که در آن پاکت های رادیولوژی و داروی ظهور و ثبوت نگهداری می شود.

-ترالی اورژانس موجود در این واحد حاوی داروهای ضروری اورژانسی می باشد که در قفسه پایینی آن وسایل حفاظت فردی مانند شیلد تیرویید ، دستکش سربی ، دستکش مواد شیمیایی قرار میگیرد.

نحوه پذیرش بیماران در این واحد به صورت پذیرش بیماران بستری در بیمارستان و پذیرش بیماران سرپایی می باشد .

-نحوه پذیرش بیمار : پرونده مریض بستری گرفته می شود ، با توجه به برگه دستور پزشک گرافی گرفته میشود ، گرافی در سیستم ثبت می شود ، پس از گرفتن گرافی از مریض برگه رادیولوژی به مهر پزشک و رادیولوژی ممهور می شود و به برگه پانزدهم پرونده متصل میشود ،گرافی انجام شده در برگه پانزده پرونده ثبت میشود و ممهور به مهر و امضای  رادیوگرافیست می شود. در مورد بیماران سر پایی با توجه به نوع دفترچه مریض هزینه گرافی به وی اعلام می شود و در صورت رضایت جهت انجام گرافی ,هزینه  گرافی در قبض نوشته می شود و جهت پرداخت به حسابداری راهنمایی می شود البته جهت جلوگیری از اتلاف وقت این مرحله زمانی انجام می شود که گرافی مریض در حال ظاهر شدن است. یعنی ابتدا از مریض گرافی می گیریم بعد مرض را جهت پرداخت قبض به حسابداری راهنمایی می کنیم بعد گرافی را تحویل مریض می دهیم در مورد بیماران سرپایی و بستری گرافی به خود مریض یا همراهان وی تحویل داده می شود و در صورت تمایل بیمار به دریافت گزارش عکس با پزشک رادیولوژیست جهت انجام ریپورت  تماس گرفته می شود

-نکته: گرفتن گرافی بدون درخواست پزشک ممنوع می باشد.

-بیمه های طرف قرارداد : شامل تمام بیمه هایی که طرف قرارداد بیمارستان می باشند.