نظرسنجی آنلاین
نام بیمار پذیرش شده (*)

Please let us know your name.
کد ملی بیمار پذیرش شده (*)

Please let us know your email address.

این پرسشنامه به منظور تعیین میزان رضایت شما عزیزان از کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان طراحی گردیده است ، خواهشمند است موارد را به دقت خوانده و به سوالات پاسخ دهید .

نحوه برخورد نگهبان با شما

ورودی نامعتبر
برقراری نظم در بیمارستان و بخش ها

ورودی نامعتبر
ارائه راهنمایی های لازم در صورت نیاز

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل پذیرش با شما

ورودی نامعتبر
سرعت و سهولت در مراحل پذیرش

ورودی نامعتبر
ارائه آموزش های لازم بدو پذیرش

ورودی نامعتبر
رعایت نوبت وقت ویزیت-عمل جراحی – سایر اقدامات مورد نیاز

ورودی نامعتبر
ارائه توضیحات کافی در رابطه با نوع بیمه، هزینه ها، نوع اتاق و سایر موارد مورد نیاز با صبر و آرامش

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد و پاسخگویی پزشکان

ورودی نامعتبر
در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز

ورودی نامعتبر
ویزیت روزانه توسط پزشک هنگام بستری

ورودی نامعتبر
حفظ حریم خصوصی شما هنگام معاینه پزشکی

ورودی نامعتبر
ارائه آموزش های لازم توسط پزشک ( در طول زمان بستری و ترخیص)

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل پرستاری

ورودی نامعتبر
نحوه سرکشی سرپرستار بخش به صورت روزانه از شما

ورودی نامعتبر
ارائه آموزش ها در طول زمان بستری و ترخیص توسط کادر پرستاری

ورودی نامعتبر
میزان رسیدگی پرستاران و ارائه خدمات به شما

ورودی نامعتبر
دسترسی به پرسنل پرستاری در صورت نیاز

ورودی نامعتبر
فراهم کردن تسهیلات لازم جهت بهداشت فردی( در اختیار قراردادن لباس و ملحفه و ... )

ورودی نامعتبر
ارائه اطلاعات در مورد مراقبت از خود توسط پرستار(رعایت دستورات غذایی ، استفاده از دارو و ... )

ورودی نامعتبر
حفظ حریم خصوصی شما هنگام انجام مراقبت توسط پرسنل پرستاری

ورودی نامعتبر
کمک به شما در انجام امور مختلف ( خوردن دارو ، غذا و ... )

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل خدماتی

ورودی نامعتبر
تعویض به موقع لباس ، ملحفه و پتو

ورودی نامعتبر
وضعیت بهداشتی و نظافتی ( اتاق ها ، دستشویی ، حمام و ... )

ورودی نامعتبر
مناسب بودن ساعت ملاقات

ورودی نامعتبر
امکان وجود همراه با بیمار

ورودی نامعتبر
امکانات رفاهی ) تلویزیون ، صندلی و ... )

ورودی نامعتبر
وجود مکان مناسب برای انجام فرایض دینی

ورودی نامعتبر
نحوه ارائه خدمات آمبولانس در اعزام ها و یا دریافت خدمات در دیگر بیمارستان ها

ورودی نامعتبر
رعایت حفظ حریم خصوصی و تفکیک فضای زن و مرد

ورودی نامعتبر
علائم راهنما برای مراجعه به واحدهای مختلف

ورودی نامعتبر
نحوه انتقال به بخش و یا جابه جایی بین بخش های مختلف بیمارستان

ورودی نامعتبر
وجود آرامش در بخش ( امکانات سرمایشی و گرمایشی، وضعیت سروصدا ، نور و .. )

ورودی نامعتبر
وضعیت تهویه اتاق ها

ورودی نامعتبر
رفع سریع مشکلات تاسیساتی فضای بستری

ورودی نامعتبر
توزیع به موقع غذا

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد توزیع کننده غذا

ورودی نامعتبر
بهداشت و نظافت توزیع کننده غذا

ورودی نامعتبر
نحوه سرو غذا و جمع آوری ظروف

ورودی نامعتبر
کیفیت غذا

ورودی نامعتبر
انجام مشاوره های تغذیه ای توسط کارشناس تغذیه

ورودی نامعتبر
رعایت رژیم غذایی بیمار

ورودی نامعتبر
وجود منو غذا و حق انتخاب غذا

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد کارکنان آزمایشگاه

ورودی نامعتبر
انجام به موقع آزمایشات

ورودی نامعتبر
دقت و مهارت نمونه گیر آزمایشگاه

ورودی نامعتبر
اعلام به موقع نتایج آزمایشات

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان تصویر برداری

ورودی نامعتبر
انجام به موقع خدمات رادیولوژی

ورودی نامعتبر
مدت زمان انتظار در واحد رادیولوژی

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد و پاسخگویی کارکنان

ورودی نامعتبر
تهیه به موقع داروهای مورد نیاز

ورودی نامعتبر
آموزش لازم جهت مصرف دارو

ورودی نامعتبر
نحوه پذیرش و مدت انتظار

ورودی نامعتبر
حضور نماینده بیمه در بیمارستان جهت رویت به موقع شما

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد نماینده بیمه با شما

ورودی نامعتبر
ارائه راهنمایی های لازم برای انجام امور بیمه گری

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل ترخیص

ورودی نامعتبر
سرعت و سهولت در مراحل ترخیص

ورودی نامعتبر
نحوه برخورد پرسنل صندوق

ورودی نامعتبر
پرداخت هزینه فقط در صندوق

ورودی نامعتبر
در صورت مراجعه به دفتر آیا از این واحد راضی هستید ؟

ورودی نامعتبر
آیا از فراهم بودن داروهای تجویز شده رضایت دارید ؟

ورودی نامعتبر
آیا از رسیدگی به اعتراضات و شکایت های بیماران در این بیمارستان راضی هستید؟

ورودی نامعتبر
آیا از امکانات دستگاه های کپی ، خودپرداز و غیره در این بیمارستان راضی هستید؟

ورودی نامعتبر
آیا از نحوه واحد مددکاری در بیمارستان راضی هستید ؟

ورودی نامعتبر
کدامنیتی (*)
کدامنیتی

ورودی نامعتبر