رینوپلاستی یا جراحی زیبایی عمل بینی در لغت از دو کلمه “رینو” و “پلاستی” تشکیل شده است. رینو به معنای بینی و پلاستی به معنای اصلاح یا زیبا کردن است.

رینوپلاستی به صورت خیلی خلاصه تغییر فرم بینی که با تغییر در ظاهر بینی یا همراه با تغییر در تیغه بینی می تواند همراه باشد. جراحی بینی برای زیباسازی ظاهر بینی و یا بهبود عملکرد بینی و یا برطرف ساختن نواقص بینی انجام می شود. رینوپلاستی (عمل زیبایی بینی ) بسته به افراد مختلف، می تواند منجر به کوچک یا بزرگ شدن اندازه بینی، تغییر شکل بینی، پهن تر یا باریک تر شدن نوک بینی و یا تغییر ارتفاع یا طول بینی منجر گردد.

 با دستور پزشک معالج به واحد پذیرش بیمارستان جهت تشکیل پرونده مراجعه کنید

سپس جهت ویزیت پزشک اورژانس به اورژانس بیمارستان راهنمایی می شوید

جهت خرید ست رینوپلاستی به داروخانه راهنمایی می شوید

در صورت دستور پزشک اورژانس جهت گرافی به رادیولوژی هدایت می شوید .

به بخش جراحی مراجعه و بستری می شوید و اقدامات درمانی قبل از عمل برای شما انجام می شود

جهت عمل جراحی به اتاق عمل هدایت می شوید

عمل حدود 2 ساعت طول می کشد سپس به ریکاوری و سپس به بخش جراحی منتقل می شوید و اقدامات درمانی بعد از عمل برای شما انجام می شود .

طی همان روز با آموزش دستورات دارویی و مراقبت های بعد از عمل و زمان مراجعه به مطب ( با توجه به هر پزشک متفاوت است ) و تحویل پمفلت آموزشی مرخص می شوید .

 

بیمارستان سجاد کرمانشاه