مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها

مقاومت به آنتی بیوتیک ها، معضلی جدی در درمان عفونت ها

 مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها منجر به افزایش هرچه بیشتر عفونت های مقاوم به درمان می شود که می توانند کشنده باشند

 مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها با از بین بردن باکتری های مفید بدن می تواند زمینه ساز بیماری های دیگری در فرد شود

 برای هر بیماری و هر میکروب بیماری زا یک آنتی بیوتیک اختصاصی وجود دارد. هرگز از آنتی بیوتیک تجویز شده برای افراد دیگر جهت درمان بیماری خود استفاده نکنید

 

 

 

 بیمارستان سجاد کرمانشاه